Pencarian Nama

Silsilah / Tarombo

Home | Pendaftaran | Sign In | Tentang Kami | Hubungi Kami

 

Habeahan †    

 

 

 

Profile

Biography

Komentar

 

    

 

 

10 Generasi di dalam Tarombo/Silsilah (Tingkat ke Atas)

 

10   Raja Batak †
9   Guru Tatea Bulan †
8   Saribu Raja †
7   Raja Borbor †
6   Tuan Balasahunu †
5   Datu Taladibabana †
4   Datu Rimbang Saudara †
3   Datu Pompang Bala Saribu †
2   Datu Marhandang Dalu †
1   Tuan Saribu Raja †

Habeahan †

 

 

PASANGAN

Belum Terdaftar!

 

ANAK

Sunggu Raja †

 

Papaga Nalomak †

 

Tunggul Mahulael †

 

 

 

ORANG TUA

Tuan Saribu Raja †

Belum Terdaftar!

 

SAUDARA

Habeahan †

 

Bondar †

 

Gorat †

 

 

 

TAROMBO BATAK

Copyright 2009. All rights reserved